قیمت دلار در صرافی ملی پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

منبع: فرارو

4

1400/1/19

12:13


صرافی ملی نرخ فروش دلار را امروز ۲۴ هزار و ۴۶۷ تومان تعیین کرد

قیمت دلار در صرافی ملی پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

فرارو- امروز پنجشنبه ۱۹ فروردین صرافی ملی نرخ فروش دلار را بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۲۴ هزار و ۴۶۷ تومان اعلام کرد. نرخ خرید اسکناس آمریکایی نیز ۲۳ هزار و ۹۸۳ تومان تعیین شده است.

اما هر اسکناس یورو در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۸۳ تومان فروخته می‌شود که نسبت به روز گذشته در همین ساعت، یورو ۲۰۲ تومان ارزان شده است. همچنین این اسکناس ۲۸ هزار و ۱۷ تومان توسط صرافی ملی خریداری می‌شود.

قیمت دلار در صرافی ملی پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

انواع ارز نرخ خرید نرخ فروش
دلار ۲۳ هزار و ۹۸۳ تومان ۲۴ هزار و ۴۶۷ تومان
یورو ۲۸ هزار و ۱۷ تومان ۲۸ هزار و ۵۸۳ تومان

مطالب مشابه