بازگشت قیمت بلیت اتوبوس‌ به نرخ قبل از عید (فیلم)

منبع: عصر ایران

3

1400/1/19

13:21


مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری: ۲۵ اسفند هر سال قیمت‌ها افزایش می‌یابد و ۲۰ فروردین به روال قبل برمی‌گردد.

مطالب مشابه