پاسخ تند معاون وزیر ارتباطات به اظهارات جاویدنیا

منبع: برترین ها

2

1400/1/19

13:33


پاسخ تند معاون وزیر ارتباطات به اظهارات جواد جاویدنیا، معاون دادستان تهران که گفته بود مخالف حضور مقام معظم رهبری در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی هستیم.

برترین‌ها: پاسخ تند معاون وزیر ارتباطات به اظهارات جواد جاویدنیا، معاون دادستان تهران که گفته بود مخالف حضور مقام معظم رهبری در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی هستیم.

پاسخ تند معاون وزیر ارتباطات به اظهارات جاویدنیا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو