در مذاکرات با ایران وقت تنگ است!

منبع: برترین ها

3

1400/1/19

13:42


روزنامه دِر-اشتاندارد اتریش با انعکاس این عنوان و تصویر از یک روزنامه ایرانی نوشت: در مذاکرات با ایران وقت تنگ است!

برترین‌ها: روزنامه دِر-اشتاندارد اتریش با انعکاس این عنوان و تصویر از یک روزنامه ایرانی نوشت: در مذاکرات با ایران وقت تنگ است!

در مذاکرات با ایران وقت تنگ است!

شرایط برای هر دو طرف (ایرانی و امریکایی) حساس است. دولت بایدن با وجود موفقیت های اخیر سیاسی در داخل، از سوی جمهوری خواهان، دموکرات های محافظه کار و اسرائیل تحت فشار است تا در مذاکرات بیش از اندازه [امتیازاتی را] تسلیم ایران نکند. همچنین از او خواسته می شود تا ایران را ملزم به محدود کردن برنامه های موشکی خود کند.

از سوی دیگر ماه ژوئن در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. روحانی خودش دیگر نمی تواند در انتخابات شرکت کند، اما در صورت شکست، محافظه کاران از نسیم صبحگاهی بهره مند می شوند.

مطالب مشابه