نماینده تبریز: ‏از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم!

منبع: برترین ها

4

1400/1/19

14:02


احمد علیرضا بیگی: بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.

جماران: احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز: ‏از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم. بلکه به بهانه محاکمه بیگی این امکان فراهم شود تا مردم در جریان واقعیت‌های تلخ حوادث آبان ۹۸ قرار گیرند.

نماینده تبریز: ‏از شکایت وزیر کشور استقبال می‌کنم!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو