منبع: فرارو

3

1400/1/19

14:17


تختک نشین به مردمانی گفته می‌شود که در حاشیه خشک شده دریاچه هامون زندگی می‌کنند. تختک نشینان با دامداری گذران زندگی می‌کنند. ایشان بصورت طائفه‌ای زندگی کرده و هرطائفه بصورت جداگانه در یک بخش سکونت دارند. محل سکونت دو تا سه اتاقک بیشتر نداشته و بخاطر فاصله زیاد تا شهر، دارای آب و برق نیستند و به سختی زندگی می‌کنند.

(تصاویر) تختک نشینان هامون

عکاس: مهرناز مهرپویان/ باشگاه خبرنگاران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو