تیم منتخب هفته بیست و هشتم فیفا 21 با حضور اینسینیه و فابینیو عرضه شد/ بازی و سرگرمی

منبع: طرفداری

1

1400/1/19

14:43


تیم منتخب هفته بیست و هشتم فیفا 21 با حضور اینسینیه و فابینیو عرضه شد/ بازی و سرگرمی

برترین بازیکنان هفته بیست و هشتم مشخص شدند.

تیم منتخب هفته بیست و هشتم فیفا 21 عرضه شد.

در تیم این هفته شاهد حضور لوزتنزو انینسینیه، فابینیو، بنجامین مندی و پاوارد هستیم. انتقادات زیادی به تیم هفته شده و بسیاری اعتقاد دارند به جای فابینیو، دیگو ژوتا باید در تیم منتخب هفته بیست و هشتم قرار می گرفت.

این بازیکنان به مدت یک هفته در پک های بازی وجود دارند.

مطالب مشابه