میرحسین موسوی عزادار شد

منبع: عصر ایران

3

1400/1/19

14:55


اقتصادنیوز - همسر پدر میرحسین موسوی به دیدار حق شتافت. در بیانیه ای که به همین دلیل منتشر شده آمده است :‌

انالله واناالیه راجعون

مادر عزیزمان حاجیه خانم سیده طاهره المدنی همسرپدر مرحوممان حاج میراسماعیل موسوی خامنه از میان ما رفت و سبک بار به دیار باقی شتافت. ایشان که بانویی پرهیزگار و فداکار بود تا واپسین روزهای زندگی عمر پربرکت خود را صرف امور خیر و یاری رساندن به فرودستان و نیازمندان نمود.

از خداوند متعال می خواهیم که روح والای ایشان را مشمول غفران و رحمت بیکران خویش فرماید.

از فامیل، دوستان و آشنایان ارجمند و معزز که به علت شرایط سخت بیماری کرونا امکان برگزاری مراسم فراهم نیست صمیمانه پوزش می خواهیم.

با آرزوی سلامتی و سعادت برای ملت شریف و بزرگوار ایران و دعا برای بهبودی عاجل بیماران کرونا.

فرزندان مرحوم حاج اسماعیل موسوی خامنه:

میر عبدالله، میرحسین، خدیجه، میرمحمود، مرضیه