تسلیت به همکار

منبع: عصر ایران

5

1400/1/19

15:33


تسلیت به همکار


دوست، برادر و همکار عزیزمان آقای محمد عظیمی زاده، عزادار رحلت مادر بزرگوارشان شده اند.
این فقدان را به ایشان و خانواده محترم و بازماندگان آن عزیز سفر کرده، تسلیت می گوییم.
خداوند آن مرحومه را غرق نور و رحمت و آرامش فرماید.

جعفر محمدی و همکاران عصر ایران