جاری شدن سیل در اندونزی + عکس

3

1400/1/19

16:13


جاری شدن سیل در اثر طوفان گرمسیری در نوسا تنگگارا شرقی، اندونزی

جاری شدن سیل در اندونزی + عکس

جاری شدن سیل در اندونزی + عکس

منبع: جماران