تصویر هوایی از کودکان در مهد کودکی در چین + عکس

2

1400/1/19

16:13


نمایی هوایی از کودکان در مهد کودکی در نانتونگ، چین که نقاشی هایی با مضمون بهار می کشند.

تصویر هوایی از کودکان در مهد کودکی در چین + عکس

تصویر هوایی از کودکان در مهد کودکی در چین + عکس

منبع: جماران