صدور مجوز استخدام جدید دولت

منبع: عصر ایران

2

1400/1/19

16:20


صدور مجوز استخدام جدید دولت

 نوبخت از تداوم اجرای همسان‌سازی حقوق در سال جاری و صدور مجوز استخدام جدید خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه گفت:

- کسانی که تحت پوشش نظام مدیریت خدمات کشوری هستند قانون متناسب‌سازی و همسان سازی را باقوت برای آنها درسال ۱۴۰۰ اجرا خواهیم کرد.

- اجازه استخدام یک سوم تعدادی که بازنشسته می‌شوند را داریم ضمن اینکه ۵۳ هزار مجوز استخدامی که سال گذشته برای وزارت بهداشت و درمان صادرشده بود، اجرایی می‌شود و همچنین هرسال برای فرهنگیان هم برنامه استخدام داریم که تعداد آن را به سازمان اموراداری و استخدامی اعلام می‌کنیم.

- برای کسانیکه در نظام تامین اجتماعی دستمزد و مستمری دریافت می‌کنند، بالغ بر۹۰ هزار میلیارد تومان جهت همسان سازی حقوق‌شان در سال جاری پیش بینی شده است.

- قانون تسری را برای کارکنان زحمت‌کش زندان‌ها قطعا اجرایی می‌کنیم.