درخواست دولت از سینماگران + عکس

2

1400/1/19

16:22


روحانی: چرا از پیروزی‌های دولت فیلم نمی‌سازید؟

درخواست دولت از سینماگران + عکس

درخواست دولت از سینماگران + عکس

منبع: خبرگزاری مهر