موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس


4

1400/1/19

16:32


موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر در منطقه فوستات قاهره قدیم از سال ۲۰۱۷ درب‌های خود را به با نمایش محدود آثار باز کرده بود. اینبار یک روز پس از مراسم رژه طلایی فراعنه در تاریخ ۴ آوریل به صورت کامل افتتاح شد و آثار مومیایی نیز از دو هفته بعد برای عموم به نمایش در می‌آیند.

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

موزه تمدن و باستان‌شناسی مصر + عکس

منبع: فرارو