سرقت گوشی در سربندر توسط یک نوجوان

منبع: برترین ها

3

1400/1/19

16:34


ویدئویی ببینید از نوجوانی که در بین صف خرید در سربندر گوشی سرقت می‌کند.

برترین‌ها: ویدئویی ببینید از نوجوانی که در بین صف خرید در سربندر گوشی سرقت می‌کند.

سرقت گوشی در سربندر توسط یک نوجوان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو