استوری جدید اینستاگرام سایت رهبر انقلاب

منبع: برترین ها

2

1400/1/19

16:43


رهبر انقلاب در مورد فضای مجازی اعتقاد دارند که عوامل مسلّط بین‌المللی در این زمینه‌ها بشدّت فعّالند: از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده‌ها و امثال گوناگون؛ هزاران کار دارد انجام میگیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این‌ همه تأکید میکنم.

برترین‌ها: رهبر انقلاب در مورد فضای مجازی اعتقاد دارند که عوامل مسلّط بین‌المللی در این زمینه‌ها بشدّت فعّالند: از لحاظ خبردهی، خبررسانی، تحلیل داده‌ها و امثال گوناگون؛ هزاران کار دارد انجام میگیرد روی فضای مجازی. برای خاطر این است که بنده روی مسئله‌ی شبکه‌ی ملّی اطّلاعات این‌ همه تأکید میکنم.

استوری جدید اینستاگرام سایت رهبر انقلاب

مطالب مشابه