بیانیه پایانی گروه دی ۸ منتشر شد

3

1400/1/19

16:58


محورهای بیانیه گروه دی ۸ در پایان نشست به این شرح است.

بیانیه پایانی گروه دی ۸ منتشر شد

محورها به این شرح است:

ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای عضو دی ۸

تاکید سران کشورهای عضو دی ۸ بر تعمیق همکاری ها در مبارزه علیه کووید ۱۹

تاکید بر همکاری عمیق چند بخشی و مشارکت قدرتمند بخش خصوصی در تمامی فعالیت‌ها برای تحقق اهداف تجارت درون سازمانی اعضای دی ۸

استقبال از تاسیس دانشگاه بین المللی دی ۸ در شهر همدان

تشویق اعضا برای تصویب و عملیاتی کردن موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، ویزا و گمرکی در اولین فرصت ممکن

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو