قیمت اقلام اساسی در ماه رمضان

منبع: برترین ها

4

1400/1/19

19:33


قیمت اقلام اساسی ماه رمضان در جلسه کارگروه تنظیم بازار تعیین شد.

باشگاه خبرنگاران: قیمت اقلام اساسی ماه رمضان در جلسه کارگروه تنظیم بازار تعیین شد.

قیمت اقلام اساسی در ماه رمضان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو