تعامل و همگراهی حوزه علمیه قم و خراسان

منبع: حوزه

2

1400/1/19

19:43


حوزه/ دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه ارتباط بیشتر میان دو حوزه خراسان و قم را لازم دانست و با اشاره به ضرورت همگرایی در دنیای امروز، ضمن حفظ مرزها، بر همگرایی دو حوزه علمیه قم و خراسان تاکید کرد.

تعامل و همگراهی حوزه علمیه قم و خراسان

به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت الاسلام و المسلمین جواد مروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار با حجت الاسلام سید حمید علوی آزیر، معاون آموزش حوزه علمیه خراسان، به اهمیت مسئله توجه به مدیر و استاد در مدارس اشاره و این دو عنصر اصلی را از علل موفقیت های حوزه علمیه برشمرد و گفت: علاوه بر اینکه پرورش مدیران و اساتید موفق برای حوزه‌های علمیه لازم است، باید دقت کرد که تدریس به نگاه شغل محور تبدیل نشود، زیرا این امر یک رسالت بزرگ است.

دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش از یکدیگر جدا نیست، اظهارکرد: در کنار این مسئله، موضوع تهذیب نیز یک امر مهم بوده و استاد می‌بایست در درس به مطالب اخلاقی بپردازد.

حجت الاسلام و المسلمین مروی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع تعمیق دروس و اهمیت تدبیر درباره این مسئله اشاره و با تاکید بر اینکه گسترش برنامه‌های ظاهری نباید مانع از محتوای غنی و قوی حوزوی شود، اظهارکرد: کسانی می توانند در حوزه فکر و اندیشه تاثیر گذارند که از عمق علمی و جوشش‌های درونی برخوردار باشند؛ اگر بنا باشد با کثرت برنامه ها، خروجی مطلوب و مدنظر حاصل نگردد، یک آسیب جدی است و از این رو بایستی طرح تعمیق علوم اسلامی را دنبال کنیم.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم افزود: یکی دیگر از مباحث درباره ضرورت ورود طلاب و فضلای دروس خارج به مسائل مستحدثه و پاسخگویی به نیازهای روز است؛ در این زمینه استاد باید خوب کار کند و محتوای قوی داشته باشد و در عین حال لازم است که یک حلقه مشورتی هم در آن موضوع وجود داشته باشد.

دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه، دومین نکته در زمینه ورود به مسائل مستحدثه را ۵-۶ سال گذراندن دروس خارج به صورت سنتی دانست و توضیح داد: البته استاد می تواند این نکته را تلفیق کند؛ یعنی سه جلسه فقه غیرمستحدثه و سه جلسه فقه مستحدثه برای همان طلاب برگزار نماید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ارتباط بیشتر میان دو حوزه خراسان و قم را لازم دانست و با اشاره به ضرورت همگرایی در دنیای امروز، ضمن حفظ مرزها، بر همگرایی دو حوزه علمیه قم و خراسان تاکید کرد.

دبیر دوم شورای عالی حوزه های علمیه افزود: باید هر دو حوزه از ظرفیت های هم مطلع باشند و شایسته است که از معجون دستاوردهای آن استفاده و بهره مند شد.

وی در ادامه بر اهمیت مسئله مطالعات راهبردی در حوزه‌های علمیه تاکید و خاطر نشان کرد: ضرورت وجود چنین جایگاه و مرکزی در حوزه و انجام مطالعات آن را ضروری است.

 در ابتدای این دیدار حجت الاسلام سید حمید علوی آزیز، معاون آموزش حوزه علمیه خراسان از روند برنامه های آموزشی این حوزه گزارشی ارائه کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو