گزارش امروز: 19 میلیون تومان دیگر هم برای آزادی زندانی جمع شد/ جمع کل: 232 میلیون - باقی مانده: 68 میلیون

منبع: عصر ایران

3

1400/1/19

20:24


به اطلاع همراهان نیکوکار می رسانیم از ظهر روز گذشته تا ساعتی پیش، 19 میلیون تومان دیگر نیز برای آزادی زندانی جمع شد و بدین ترتیب جمع مبالغ به 232 میلیون تومان رسید.

 بدین ترتیب، تنها 68 میلیون تومان مانده است تا 300 میلیون مورد نیاز تامین شود.
 
برای کمک آنلاین، وارد این لینک شوید. امیدواریم به زودی خبر خوب رهایی را به شما بدهیم.
 
*شرح ماجرا در این لینک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو