ظریف: کشور‌های آسیای مرکزی خویشاوندان ما هستند

منبع: برترین ها

1

1400/1/19

20:37


وزیر امور خارجه کشورمان، در پیامی توییتری نوشت: سفر به آسیای مرکزی را با دیدار فوق العاده از ترکمستان پایان دادم. دیدار‌های گسترده، پرمحتوا و سازنده با رئیس جمهور بردی محمد اف و وزیر امور خارجه رشید مردوف.

برترین‌ها: وزیر امور خارجه کشورمان، در پیامی توییتری نوشت: «سفر به آسیای مرکزی را با دیدار فوق العاده از ترکمستان پایان دادم. دیدارهای گسترده، پرمحتوا و سازنده با رئیس جمهور بردی محمد اف و وزیر امور خارجه رشید مردوف.

ظریف: کشور‌های آسیای مرکزی خویشاوندان ما هستند

در خصوص گسترش روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و جهانی توافق نمودیم. کشورهای آسیای مرکزی صرفا همسایگان ما نیستند؛ خویشاوندان ما هستند.»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو