دولت عراق ملزم به اجرای مصوبه اخراج آمریکا است

منبع: حوزه

2

1400/1/19

21:54


حوزه/ کاطع نجمان گفت: در گفتگوی راهبردی آمریکا و عراق، مصوبه مجلس نمایندگان مبنی بر اخراج نیرو های آمریکایی باید اجرایی شود و فرقی ندارد که آمریکا قبول کند یا خیر.

دولت عراق ملزم به اجرای مصوبه اخراج آمریکا است

به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، کاطع نجمان عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق گفت: در گفتگوی راهبردی آمریکا و عراق، مصوبه مجلس نمایندگان مبنی بر اخراج نیرو های آمریکایی باید اجرایی شود و فرقی ندارد که آمریکا قبول کند یا خیر.

وی افزود: دولت عراق تاکنون به صورت رسمی طرف آمریکایی را به خروج از کشور دعوت نکرده و تنها کمیته ای را بررسی این مسئله تشکیل داده است.

عضو مجلس عراق با تأکید بر اینکه در گفتگوی عراق با طرف آمریکایی، باید مصوبه اخراج نیرو های آمریکایی در اولویت قرار گیرد، گفت: مصوبه پارلمان باید اجرایی شود و نمی توان در این خصوص چانه زنی کرد.