داور گل مهدی ترابی را به نام کنعانی زادگان نوشت / عکس

منبع: طرفداری

4

1400/1/19

22:15


داور گل مهدی ترابی را به نام کنعانی زادگان نوشت / عکس

گل نخست پرسپولیس به نام کنعانی زادگان ثبت شد.

محمدحسین کنعانی زادگان به عنوان گلزن پرسپولیس شناخته شد.

به گزارش طرفداری؛ گل نخست پرسپولیس روی یک ضربه آزاد زده شد که سانتر مهدی ترابی مستقیما وارد دروازه نساجی شد اما محمدحسین کنعانی زادگان اصرار داشت که توپ به پایش خورده است و گل باید به نام او ثبت شود.

در حالی که در تصاویر به نظر می رسد توپی به کنعانی زادگان نخورده است، در فرم خلاصه بازی، گل به نام محمدحسین کنعانی زادگان ثبت شده است.

 

مطالب مشابه