بهنام احسان پور از دنیای قهرمانی کشتی خداحافظی کرد

منبع: طرفداری

3

1400/1/20

01:22


بهنام احسان پور از دنیای قهرمانی کشتی خداحافظی کرد

آزادکار ایرانی در سن 29 سالگی از دنیای قهرمانی کشتی خداحافظی کرد.

بهنام احسان پور، کشتی گیر آزادکار ایرانی در سن 29 سالگی از دنیای قهرمانی کشتی خداحافظی کرد.

به گزارش طرفداری؛ احسان پور در اینستاگرام خود نوشت:

زمانی که کودکی را می‌گذراندم با هدایت های پدر عزیزم پا بر تشک مقدس کشتی گذاشتم و همه سالهایی که دوستانم به بازی های کودکانه مشغول بودند من روی تشک مشق پهلوانی و قهرمانی میکردم. سالها برایم با قهرمانی ها؛ پیروزی ها و شکست ها گذشت و هر بار که کم آوردم عشق مردمم انگیزه ای مضاعف برایم بود .
اینک و در پایان ٢٠ سال تلاش و مبارزه بر روی تشک کشتی ؛ چهار گوشه آن را بوسیده و از دنیای قهرمانی خداحافظی می‌کنم. آنچه طی این سال ها در خاطرم مانده نه زخم ها و آسیب ها ؛ نه دوری از خانواده و دوستان؛ نه کم لطفی ها و نامرادی ها که مهر و عشق شما نازنین مردم است و آنچه برایم باقی مانده جدا از لطف دوستان ؛ یاران و همراهان ؛ شرمندگی از روی کسانیست كه با شکست هایم شکسته شدند هرچند خود می‌دانم و خدایم که هرچه در توان داشتم و حتی بیشتر گذاشتم تا موجب غرور و افتخار پدر و مادر؛ مربیان و مردمم باشم. دستبوس همه عزیزانم .
فرزند کوچک ایران
بهنام احسان پور

بهنام احسان پور 2 مدال طلای قهرمانی آسیا، 2 مدال نقره قهرمانی آسیا، یک مدال برنز قهرمانی جهان و یک مدال نقره یونیورسیاد را در وزن 61 کیلوگرم در کارنامه دارد. وی در آخرین مسابقه خودش در تورنمنت ایتالیا، اسفند 99 در دور اول حذف شد. 

مطالب مشابه