واکنش عبدی به توییت سخنگوی سازمان غذا و دارو

منبع: برترین ها

1

1400/1/20

11:51


مشکلات و کمبودها و خطاها را کمابیش همه می‌دانیم و حتی تحمل می‌شود. ولی آزاردهندگی لحن و ادبیات دست‌اندرکاران قابل تحمل نیست. بعید می‌دانیم ادبیات دست‌اندرکاران هیچ جا به زشتی اینجا باشد.

برترین‌ها: عباس عبدی در توئیتر خود نوشت: مشکلات و کمبودها و خطاها را کمابیش همه می‌دانیم و حتی تحمل می‌شود. ولی آزاردهندگی لحن و ادبیات دست‌اندرکاران قابل تحمل نیست. بعید می‌دانیم ادبیات دست‌اندرکاران هیچ جا به زشتی اینجا باشد.

واکنش عبدی به توییت سخنگوی سازمان غذا و دارو

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو