(ویدئو) سگ روباتیک چینی

منبع: فرارو

7

1400/1/20

12:12


تند و چابک است، از دستورات اطاعت می‌کند، و البته روی زمین هم چیز ناخوشایندی از خودش باقی نمی‌گذارد: با «آلفاداگ» آشنا شوید. محصول روباتیک دو حوزه مورد علاقه شدید چینی‌ها، یعنی حیوانات خانگی و فناوری.

(ویدئو) سگ روباتیک چینی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو