ماجرای مالیات خانه‌های خالی از کجا آغاز شد؟

منبع: برترین ها

14

1400/1/23

08:43


توضیحات بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره طرح مجلس برای مالیات گیری از خانه‌های خالی را بشنوید.

برترین‌ها: توضیحات بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره طرح مجلس برای مالیات گیری از خانه‌های خالی را بشنوید.

ماجرای مالیات خانه‌های خالی از کجا آغاز شد؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو