ماجرای مالیات گیری از خانه های خالی از کجا آغاز شد؟ (فیلم)

منبع: عصر ایران

14

1400/1/23

09:46


توضیحات بیگلری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره طرح مجلس برای مالیات گیری از خانه های خالی را ببینید.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو