شیوه جالب حرکت گروهی نوعی کرم ابریشم (فیلم)

منبع: عصر ایران

5

1400/1/23

11:05


اینا یک گروه از نوع کرم ابریشم هستند که به این صورت با ازدحام زیاد روی هم غلت میخورن و حرکت می کنند. این کرم ابریشم‌ها در طول زندگی خودشون متوجه شدن که با کار تیمی سرعت بیشتری خواهند داشت.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو