گرگ تیزدندان، ۴۰ راس گوسفند را درید

منبع: برترین ها

4

1400/1/23

11:19


یک گرگ با حمله به آغل گوسفندان در شهر ترکمنچای میانه، ۴۰ راس از آن‌ها را درید و ۵ راس دیگر را زخمی کرد.

برترین‌ها: یک گرگ با حمله به آغل گوسفندان در شهر ترکمنچای میانه، ۴۰ راس از آنها را درید و ۵ راس دیگر را زخمی کرد.

این حادثه باعث وارد شدن خسارت حدود ۹۰ میلیونی به صاحبان گوسفندان شده است.

گرگ تیز دندان، ۴۰ راس گوسفند را درید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو