تست تصادف BMW X5 و Volvo XC90 (فیلم)

منبع: عصر ایران

12

1400/1/23

14:19


2019 BMW X5 vs 2019 Volvo XC90 - CRASH TEST

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو