زاکانی: خرابکاری در نطنز، بخشی از مذاکرات است!

منبع: برترین ها

5

1400/1/24

02:13


علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه جهان آرا گفت: حمله به تاسیسات نطنز، بخشی از مذاکره‌ای است که در وین انجام می‌شود.

خبرگزاری دانشجو: علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه جهان آرا گفت: حمله به تاسیسات نطنز، بخشی از مذاکره‌ای است که در وین انجام می‌شود.

می‌خواهند بگویند اگر تعطیل نکنید و مقاومت کنید، خودمان تعطیل می‌کنیم یا کاری می‌کنیم که امکان احیای فعالیت‌هایتان را تا مدت‌ها نداشته باشید.

یا شاید برای ترغیب ایران برای بازگشت کامل به برجام باشد.

به نظرم افزایش غنی‌سازی به 60 درصد پاسخ مناسبی است و اگر مجلس چنین تصمیمی بگیرد، کسی نمی‌تواند «نه» بگوید.

تیم مذاکره‌کننده ایرانی باز هم در حال اشتباه است!

مسئولان امنیتی نامحرمند ولی مذاکره‌کننده‌های ایرانی دشمن را محرم می‌دانند!

خلاصه بازی فیورنتینا ۲ - آث میلان ۳

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو