ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی / 23 فروردین 1400

ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی / 23 فروردین 1400


منبع: طرفداری

9

1400/1/24

04:57


ورزشکاران ایران در شبکه های اجتماعی / 23 فروردین 1400

به مرور فعالیت ورزشکاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته‌ایم. با ما همراه باشید.

فعالیت ورزشکاران ایرانی در شبکه های اجتماعی را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

ورزشکاران ایران در شبکه‌ های اجتماعی/ 23 فروردین 1400

سعید آذری

هادی چوپان

حسین ماهینی و دخترش

کریم انصاری فرد پس از گلزنی برای آ اک

علی علیپور و امیر عابدزاده

سعید حسین پور قبل از زدن ضربه پنالتی

گلنوش خسروی

لیلا رجبی

مرتضی پورعلی گنجی

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو