ارادت ویژه ارسلان قاسمی به داریوش خان! + عکس

9

1400/1/26

00:32


ارادت ویژه ارسلان قاسمی به داریوش خان! + عکس

 ارسلان قاسمی با انتشار این عکس نوشت:
 
نوه و پدر بزرگ ... 
داریوش خان 
به معنای واقعی انسان و بزرگوارید ..
چه لذت بخش بود کنار شما کار کردن و یاد گرفتن ، سرتون سلامت 

ارادت ویژه ارسلان قاسمی به داریوش خان! + عکس

تصویری


ویدئو