فیلم | چرا حوزه را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟ -بخش نخست

منبع: حوزه

6

1400/1/26

09:58


گفت‌وگو با بانوان طلبه مدرسه علمیه الزهراء علیهاالسلام تهران

فیلم | چرا حوزه را برای ادامه تحصیل انتخاب کردید؟ -بخش نخست

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو