کنایه زاکانی به سخنان دیروز روحانی

منبع: برترین ها

6

1400/1/26

12:25


آقای روحانی زمانی می‌گفتند من کی وعده ۱۰۰ روز داده ام. فکر می‌کنند مردم دچار احساس مشکل هستند در حالیکه مردم واقعا مشکل دارند.

برترین‌ها: آقای روحانی زمانی می‌گفتند من کی وعده ۱۰۰ روز داده‌‌ام. فکر می‌کنند مردم دچار احساس مشکل هستند در حالیکه مردم واقعا مشکل دارند.

دکتر علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با کنایه به اظهارات دیروز روحانی گفت: آقای روحانی زمانی می‌گفتند من کی وعده صد روزه داده‌‌ام؟ آقای روحانی فکر می‌کنند مردم دچار احساس مشکل هستند در حالیکه مردم واقعا مشکل دارند.

زاکانی افزود: راستی‌آزمایی برداشتن تحریم‌ها را آقای روحانی فقط روی کاغذ بلدند؛ مثل همانی که در برجام بود و اتفاقی نیافتاد اما آقای روحانی می‌گفت دیدید بلدیم ما!

کنایه زاکانی به سخنان دیروز روحانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو