الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی، برای سومین بار دیدار و گفت‌وگو کرد.

در تصویری که از این دیدار منتشر شدهف روزنامه ای روی مبل کروبی است که به لحاظ صفحه آرایی شبیه روزنامه کیهان است.

 

روزنامه کیهان روی مبل اتاق کروبی؟