شیره تریاک برای درمان کرونا مفید است؟ (فیلم)

منبع: عصر ایران

7

1400/1/29

11:12


رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری: شایعه بهبود کرونا با شیره تریاک صحت ندارد. این خود درمانی را در خصوص چند بیمار شاهد بودیم که وضعیت بیماران بدتر هم شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو