عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار

عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار


منبع: گهر

14

1400/1/29

14:34


آدرینا صادقی بازیگر جوان تئاتر و تلویزیون ، اولین فعالیت حرفه ایش را برای بازی در سریال احضار آغاز کرده است . وی در سریال احضار به ایفای نقش مائده پرداخته است.

آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار

عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار, جدید 1400 -گهر

عکسها و بیوگرافی بازیگر نقش مائده در سریال احضار

عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار, جدید 1400 -گهر

عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار, جدید 1400 -گهر

عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار, جدید 1400 -گهر

عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار, جدید 1400 -گهر

عکسهای اینستاگرام آدرینا صادقی بازیگر نقش مائده سریال احضار, جدید 1400 -گهر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو