عطریانفر خطاب به فائزه هاشمی: فکر نکنید مرکز عالمید! (فیلم)

منبع: عصر ایران

4

1400/1/29

16:35


دلیلی ندارد هر‌کسی از موضعی که خودش برای خود فراهم کرده یا خانواده و نظام سیاسی برای او فراهم کرده‌اند، هر‌چه به ذهنش می‌رسد، مطرح کند و تصور کند مرکز عالم است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو