لغو امتیاز اتوخسروانی توسط مدیران خودرو؛ عدم تمایل به تمدید قرارداد

12

1400/1/29

19:03


شرکت مدیران خودرو طی یک نامه که توسط پایگاه خبری اقتصاد سالم منتشر شده، تمایلی به ادامه فعالیت با شرکت "خسروانی" (اتوخسروانی) ندارد و این شرکت مجاز به فروش محصولات مدیران خودرو نمی باشد.

اینطورکه در نامه آمده، اتوخسروانی باید طی یک هفته، تمامی تابلوهای سردرب، اقلام امانی مثل مهر، دستگاه های پوز و همچنین علائم مربوط به خودروسازی مدیران را از نمایندگی های خود جمع آوری کند. همچنین از این شرکت خواسته شده تا اقدامه به تسویه حساب مالی با خودروسازی مدیران کند.

لغو امتیاز اتوخسروانی توسط مدیران خودرو؛ عدم تمایل به تمدید قرارداد

لغو امتیاز اتوخسروانی توسط مدیران خودرو

منبع: اقتصاد سالم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو