درخواست دولت برزیل از زنان: باردار نشوید

منبع: برترین ها

3

1400/1/29

19:14


برزیل از زنان این کشور خواسته است تا هنگام فروکش کردن پاندمی کرونا از باردار شدن خودداری کنند، چرا که گونه جدید کروناویروس که در این کشور شایع‌ شده است، بیش از گونه‌های قبلی به زنان باردار آسیب می‌زند.

شرق: برزیل از زنان این کشور خواسته است تا هنگام فروکش کردن پاندمی کرونا از باردار شدن خودداری کنند، چرا که گونه جدید کروناویروس که در این کشور شایع‌ شده است، بیش از گونه‌های قبلی به زنان باردار آسیب می‌زند.

رافائل پارنته، وزیر بهداشت برزیل در یک گردهمایی خبری در روز جمعه خطاب به زنان این کشور گفت: «اگر ممکن است بارداری‌تان تا رسیدن زمانی بهتر به تاخیر بیندازید.»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو