کلر موجود در آب استخر باعث نابودی ویروس کرونا می‌شود

منبع: گجت نیوز

10

1400/1/29

20:05


کلر موجود در آب استخر باعث نابودی ویروس کرونا می‌شود

محققان کالج سلطنتی لندن در بررسی‌های جدید خود دریافتند کلر موجود در آب استخر شنا می‌تواند ظرف مدت ۳۰ ثانیه ویروس کرونا را نابود کند.

ویروس شناسان امپریال کالج لندن در بررسی‌های جدید خود تاثیر غلظت‌های مختلف کلر در آب را روی کروناویروس مورد بررسی قرار دادند که نتایج بررسی آنها نشان می‌دهد خطر انتقال ویروس کرونا از طریق آب استخر بسیار کم است؛ چرا که کلر موجود در آب استخر شنا باعث نابودی ویروس کرونا خواهد شد.

نابودی ویروس کرونا توسط کلر موجود در آب استخر

گزارش منتشر شده توسط محققان کالج سلطنتی لندن نشان می‌دهد کلر موجود در آب استخر می‌تواند ظرف مدت ۳۰ ثانیه ویروس کرونا را نابود سازد. در همین رابطه پرفوسور وندی بارکلی (Wendy Barclay) نویسنده این مطالعه عنوان کرد این آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های پیشرفته مستقر در لندن به انجام رسیده و ما در این مطالعه توانستیم توانایی ویروس در آلوده کردن سلول‌ها را اندازه‌گیری کنیم.

پرفوسور وندی بارکلی در ادامه افزود ما با مخلوط کردن کروناویروس با آب استخر شنا متوجه شدیم که ویروس در آب استخر زنده نخواهد ماند. طبق اعلام ویروس شناسان امپریال کالج لندن، غلظت کلر آزاد ۱.۵ میلی گرم در لیتر و PH بین ۷ تا ۷.۲ باعث کاهش بیش از ۱۰۰۰ برابری آلودگی کروناویروس ظرف مدت ۳۰ ثانیه خواهد شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو