کیت وینسلت، بازیگر فیلم « تایتانیک » به تازگی فتوتاشوت های جدیدی برای مجله « Emmy » منتشر کرده است.

وینسلت در این تصاویر لباس های زمستانی بر تن دارد.

فتوشات های جدید این بازیگر را در ادامه ببینید:

کیت وینسلت

کیت وینسلت

کیت وینسلت

کیت وینسلت