آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی (۲۹ فروردین) + نمودار

22

1400/1/29

23:08


امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ با وجود اینکه حجم معاملات اوراق بدهی روندی کاهشی داشت، اما در بالای مرز ۲۰۰ میلیارد تومانی باقی ماند.

آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی (۲۹ فروردین) + نمودار

امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۶ درصد کاهش به ۲۳۲ میلیارد تومان رسید.

بررسی منحنی بازده کاهش نرخ‌های میان مدت را نشان میدهد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک سال با ۴ دهم درصد افزایش به ۲۱.۸۹ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال با ۲ دهم و ۳ د هم درصد کاهش به ترتیب به ۲۱.۸ و ۲۱.۴۴ درصد رسید. نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم نیز با ۷ دهم درصد کاهش به ۲۱.۷ درصد رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی نسبت به دیروز شاهد نوسانات متعددی بود. این نرخ در محدود ۴۰۰ روز به ۲۲، در ۶۰۰ روز به ۲۱.۶ درصد و در ۸۰۰ روز به ۲۱.۳ درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌ گذاران استفاده کرد.

نمودار+اوراق

منبع: اقتصاد نیوز

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو