عکس کمتر دیده شده از سردار حجازی در کنار سید حسن نصرالله

216216