گلف بازی بایدن در اوج اعتراضات سراسری در آمریکا + عکس

15

1400/1/29

23:31


تصاویری از جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا منتشر شده است که نشان می دهد وی سرگرم بازی گلف در شهر ولمینگتون ایالت دلاور در روز شنبه است. به دنبال تیراندازی پلیس آمریکا به آدام تولیدو و دانته رایت، یک نوجوان ۱۳ ساله، مردم در شیکاگو، نیویورک و مینه سوتا به خیابان ها آمدند و تیراندازی های پلیس در آمریکا را محکوم کردند.

گلف بازی بایدن در اوج اعتراضات سراسری در آمریکا + عکس

گلف بازی بایدن در اوج اعتراضات سراسری در آمریکا + عکس


گلف بازی بایدن در اوج اعتراضات سراسری در آمریکا + عکس

 

تصویری


ویدئو