توئیت فرزند شهید همت درباره فوت سردار حجازی

منبع: برترین ها

20

1400/1/29

23:33


محمدمهدی همت، فرزند شهید ابراهیم همت، در توئیتی از سردار محمد حجازی، سرتیپ پاسدار و جانشین فرماندهی نیروی‌قدس سپاه با عنوان شهید نام برد.

برترین‌ها: محمدمهدی همت، فرزند شهید ابراهیم همت، در توئیتی از سردار محمد حجازی، سرتیپ پاسدار و جانشین فرماندهی نیروی‌قدس سپاه با عنوان شهید نام برد.

توئیت فرزند شهید همت درباره فوت سردار حجازی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو