آمار نگران کننده از بستری بیماران کرونایی + فیلم

20

1400/1/29

23:40


رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفت: از ۵۰۰ تخت ظرفیت این بیمارستان، بیماران کرونایی ۴۵۰ تخت را اشغال کرده اند.

منبع: شبکه خبر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو