محمد مهدی همت، فرزند شهید همت، در توئیتی مدعی شد: سردار حجازی هم پرکشید نشد ذوق روز میلاد رهبرمان را آنگونه که می خواستیم ببریم فقط بگویم علت پرکشیدن عارضه قلبی نبوده و نیست. رهبرم، این سربازتان هم فدای شما شد، تسلیت عرض می کنم، من هم فدایتان... 

این توئیت با هشتگ شهید سید محمد حجازی منتشر شده است.

همت